piątek, styczeń 12, 2018

Korzyści z kredytu studenckiego.

Mimo iż kredyt studencki jest bardzo korzystnym rozwiązaniem to wciąż korzysta z niego niewiele ponad 2% osób studiujących. Kredyt studencki ma mnóstwo zalet i jest niemalże darmowym źródłem finansowania podczas okresu studiów. Warto więc poznać jego zalety i starać się o kredyt studencki.

Dlaczego warto starać się o kredyt studencki?

Żaden kredyt dostępny na rynku nie jest tak korzystny jak właśnie kredyt studencki. Jego główną zaletą jest wyjątkowo niskie oprocentowanie, które obecnie wynosi 0,875% w skali roku. Jest to połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Nie znajdziemy drugiego kredytu tak nisko oprocentowanego. Kredyt jednak nie jest wypłacany w całości, ale rozłożony jest na raty wypłacane przez cały okres studiowania, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Wysokość wypłacanej raty można zmieniać w zależności od potrzeb i tak może ona wynosić 400, 600, 800, albo 1000 złotych. Również spłata kredytu studenckiego jest na zasadach, które nie występują w żadnych innych kredytach. Student otrzymuje dwuletni okres karencji, co w praktyce oznacza, że rozpoczęcie spłaty kredytu następuje dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Przez ten dwuletni okres bank nie nalicza żadnych odsetek. Poza tym okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania.

Czy kredyt studencki jest bezpieczny?

Choć przez dwuletni okres karencji większość studentów wchodzi na rynek pracy i zaczyna zarabiać na tyle aby po tym czasie móc spłacać raty kredytu, to jednak różnie się w życiu zdarza. Bank bierze pod uwagę wszelkie wydarzenia losowe i kłopoty finansowe i nie windykuje bezwzględnie należnych pieniędzy. Kredytobiorca, który znajdzie się w trudnej sytuacji ma możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o zmniejszenie comiesięcznej raty. Może się także starać o zawieszenie spłaty na okres do 12 miesięcy lub też całkowite umorzenie kredytu.

Bank wynagradza również najlepszych studentów. Jeśli należy on do grupy 5% najlepszych studentów na uczelni i złoży do banku odpowiedni wniosek, to wówczas bank umorzy 20% zadłużenia. Warto więc dobrze się uczyć i czerpać z tego korzyści finansowe.

Gdzie się udać po kredyt studencki?

Nie wszystkie banki mają w swej ofercie kredyt studencki, ponieważ dla nich jest on mało opłacalny. Banki które mają ten produkt w swej ofercie to PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Banki pobierają różne koszty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego, warto więc sprawdzić który bank ma najbardziej korzystną ofertę.

Co należy zrobić?

Aby uzyskać kredyt studencki, po pierwsze należy złożyć wniosek w jednym z powyższych banków. Po drugie, należy dostarczyć do banku zaświadczenie o studiowaniu, które można uzyskać w dziekanacie uczelni. I po trzecie, konieczne jest udokumentowanie dochodu wszystkich członków rodziny czy też gospodarstwa domowego. Kiedy wniosek będzie już złożony należy czekać na kontakt pracownika banku, który udzieli dalszych informacji, zwłaszcza na temat ustalenia poręczenia kredytu. Banki mają różne wytyczne w tym temacie.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielami kredytu zazwyczaj zostają członkowie rodziny. Mogą to być rodzice, rodzeństwo, kuzynostwo, chociaż poręczycielem może być też osoba niespokrewniona z kredytobiorcą. W trudnej sytuacji, gdy uzyskanie poręczyciela nie jest możliwe można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

poniedziałek, październik 30, 2017

Jak finansować potrzeby przy niewielkich dochodach?

Niewielkie dochody to jeden z najpopularniejszych problemów ekonomicznych w kraju. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób finansować bardziej zaawansowane potrzeby gospodarstwa domowego przy małych wypłatach? W artykule poznasz najważniejsze metody finansowania dodatkowych potrzeb.

Pożyczki od rodziny to priorytetowa kategoria, jeżeli chodzi o sytuacje krytyczne przy uzyskiwaniu małych dochodów. Niestety pożyczki rodzinne nie są często mile widziane, a wręcz niemożliwe do uzyskania przez wiele nietypowych czynników. Możesz przejść również na rynek kredytowy i na serwisy pożyczek społecznościowych. Akurat pożyczki społecznościowe to coraz lepsza alternatywa dla studentów, czy osób zajmujących się od czasu do czasu niewielkimi zleceniami zarobkowymi. W pożyczkach społecznościowych nawiązujesz współpracę z inwestorami indywidualnymi, a nie faktycznymi instytucjami finansowymi, co w zdecydowany sposób uatrakcyjnia współpracę na elastycznych warunkach. Kolejna szansa na pozyskanie dodatkowego kapitału to wypełnienie wniosku o kredyt gotówkowy w banku detalicznym, czy o chwilówkę w firmach pożyczkowych. Mały dochód, lecz stabilny uprawnia do pozyskania kredytu gotówkowego. Musisz jednak przygotować się na ewentualne podpisanie weksla in blanco. To jedno z podstawowych narzędzi zabezpieczenia w bankach detalicznych. Dobry pomysł na dodatkowe pieniądze to pozyskanie zleceń weekendowych, organizacja wyprzedaży ruchomości. Unikaj natomiast pożyczek na rynku nieregulowanym. Zawsze sprawdzaj wiarygodność firmy pożyczkowej przed nawiązaniem, nawet krótkoterminowej współpracy. Dzięki temu znacznie lepiej zabezpieczysz własne interesy.

Firmy pożyczkowe analizują dokładnie zdolność kredytową kredytobiorcy, więc bezrobotni, ludzie bez żadnych dochodów miesięcznych nie mają szans na pozyskanie uczciwej pożyczki gotówkowej. Trzeba zawsze wykazywać stabilność dochodów na rynku kredytowym. Duży plus przy kredytach gotówkowych to normalne stawki kosztów pozaodsetkowych i oprocentowania nominalnego. To elementy regulowane od jakiegoś czasu prawnie, co gwarantuje kredytobiorcom znacznie większe bezpieczeństwo. Jak twoim zdaniem warto finansować potrzeby gospodarstwa domowego przy małych dochodach?

wtorek, sierpień 22, 2017

Wady lokat bankowych

Co może wpłynąć na wybór konkretnej oferty lokaty bankowej? Na pewno na pierwszym miejscu jest wskazywany możliwy do uzyskania zysk. Oczywiście żaden bank w swojej ofercie nie ujawni wad swojego produktu. Przeglądając tylko oferty banków okazuje się, że wszystkie te produkty są idealne i przeznaczone dla każdego zainteresowanego. Tymczasem zachęcony reklamą klient zjawiając się w banku dowiaduje się, że oferta owszem jest korzystna, o ile najpierw wpłaci się wysoka sumę lub zdecyduje się na długi okres depozytu.

Należy pamiętać, że lokata to umowa banku z klientem, na mocy której klient deponuje swoje środki, aby uzyskać je z powrotem po umówionym czasie powiększone o należne odsetki. Oczywiście lokata jak każdy produkt ma swoje zalety i wady. Lokata na pewno jako produkt bankowy sprzyja oszczędzaniu. Wiadome jest, że lokata wiąże się z czasowym zamrożeniem pieniędzy bez możliwości korzystania z nich. Wcześniejsze zerwanie lokaty wiąże się zazwyczaj z utratą naliczonych odsetek. Jednakże wybór lokaty jest indywidualny i ułatwiony przez banki, które oferują nawet po kilkanaście takich produktów w swojej ofercie. Kolejnym minusem lokat jest ich stosunkowo mały zysk w porównaniu do innych inwestycji(jak np. obrót nieruchomościami czy złotem). Do wad lokat zalicza się tzw. „podatek Belki”, który obowiązuje w wysokości 19%. Należy także pamiętać, że ta forma oszczędzania nie jest idealna z uwagi na fakt, że wcześniejsze wybranie środków grozi utratą części odsetek za zerwanie lokaty przed czasem. Dodatkowo bardziej korzystne lokaty zazwyczaj są tworzone z myślą o nowych lub starych klientach. Z tych powodów ciężko jest znaleźć ofertę idealną dla przeciętnego klienta, o ile nie dysponuje sporą gotówką. Niektóre oferty lokat dopuszczają wkład własny na poziomie 500 złotych. Zdarzają się także oferty, gdzie brak jest wymogu zakładania nowego konta w danym banku.

Na pewno lokaty stanowią pewną opcję oszczędzania, chociaż obecnie istnieje taka możliwość jak nowoczesne konta oszczędnościowe, co nie daje jednak gwarancji stałego oprocentowania jak mato miejsce w przypadku lokat. W przypadku lokat największymi wadami w oczach klientów są potrzeba zamrożenia kapitału na czas trwania lokaty oraz stosunkowo niski zysk w porównaniu do innych form inwestowania. Dodatkowo nie da się zapomnieć o stosunkowo wysokim wkładzie własnym, co sprawia, że jest to forma oszczędzania nie dla każdego. W przypadku lokat najlepiej jest śledzić na bieżąco oferty banków tak, aby wybrać ofertę najlepiej dopasowaną. W końcu inwestycja w lokaty to niemożność posługiwania się tymi pieniędzmi przez dugi okres czasu. Niestety przedwczesne zerwanie lokaty pozbawi nas wszystkich zebranych odsetek. Jest to na pewno bezpieczna forma oszczędzania w porównaniu do innych. Niestety ma także swoje wady.

środa, czerwiec 21, 2017

Gdzie najlepiej wziąć kredyt gotówkowy?

Dla osób, które zdecydowały się na skorzystanie z kredytu gotówkowego, pytanie gdzie podpisać umowę kredytową jest jednym z najważniejszych. Od tej decyzji będzie zależał przebieg całej usługi, od samych formalności związanych z uzyskaniem kredytu do tego w jaki sposób uregulujemy nasze zadłużenie. Jako przyszli klienci musimy wiedzieć czego oczekujemy od usługi, za którą następnie zapłacimy. Jeżeli zależy nam na komforcie powinniśmy dokładnie prześledzić dostępne usługi i wybrać najodpowiedniejszą. Możemy skorzystać z ofert banków tradycyjnych, a także firm pożyczkowych.

Wbrew ogólnej opinii musimy pamiętać, że kredyt i pożyczka znacznie się między sobą różnią. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się czy nasza historia kredytowa pozwala nam na swobodny wybór między bankiem a parabankiem. Jeżeli do tej pory mieliśmy trudności z uregulowaniem zobowiązań finansowych lub nadal borykamy się z kilkoma zadłużeniami, prawdopodobieństwo, że bank wyda twierdzącą decyzję znacznie maleje. Firmy pożyczkowe nie wymagają od nas potwierdzenia zdolności kredytowej, jest to zatem alternatywa dla osób, które posiadają negatywne wpisy w danych udostępnianych przez BIK. Kredyt gotówkowy nie wymaga od potencjalnego kredytobiorcy ujawnienia celu w jakim stara się o gotówkę. To wygodne i znacznie skraca formalności związane z zawarciem umowy. Banki oferują swoim klientom kredyty gotówkowe na atrakcyjnych warunkach, z mniejszym oprocentowaniem oraz możliwością rozłożenia rat na okres kilkumiesięczny lub dłuższy, nawet kilkuletni. Musimy jednak spełnić szereg wymogów, w tym najważniejsze tzn. oświadczenie o naszych dochodach i dokument potwierdzający na jakiej podstawie otrzymujemy wynagrodzenie.

Firmy gotówkowe zachęcają przystępnością usługi, brakiem zbędnych formalności oraz zminimalizowaniem czasu w jakim otrzymamy pieniądze. Większość parabanków reklamuje pożyczki jako \”gotówka od ręki\” lub \”pieniądze dostępne w 15 minut\”. To szczególnie atrakcyjne dla osób, którym zależy na tym by dodatkowe fundusze zasiliły ich budżet jak najszybciej. Za taką usługę zapłacimy znacznie więcej w stosunku do kredytu z banku, a okres kredytowania zazwyczaj jest krótszy.

Na co musimy zwracać uwagę?

Jeżeli zdecydujemy się na konkretną usługę musimy dokładnie przeanalizować ofertę pod kątem tego ile za nią zapłacimy. Oprocentowanie jakie np. często widzimy w reklamach czy na plakatach, nie ukazuje rzeczywistej sumy jaką będziemy musieli zwrócić. Aby obliczyć RRSO (Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania) powinniśmy pod uwagę wziąć roczne oprocentowanie zadłużenia, prowizje za udzielenie kredytu, jego ubezpieczenie oraz wszelkie dodatkowe opłaty. Po zsumowaniu wszystkich tych kosztów otrzymamy całkowity wydatek jaki poniesiemy jako konsumenci. Porównując oferty banków a parabanków, korzystniej wypadają tradycyjne kredyty gdyż większość firm pożyczkowych poza większym oprocentowaniem wymaga również opłat za między innymi kontakt telefoniczny, wiadomości tekstowe itp. Większość doradców finansowych radzi by korzystać z usług banków, gdyż są one korzystniejsze dla klientów, jednak musimy pamiętać, że to na jaki rodzaj wsparcia finansowego się zdecydujemy zależy od naszej osobistej sytuacji i musimy kierować się indywidualnymi preferencjami.

poniedziałek, maj 22, 2017

Długi przechodzą na współkredytobiorcę

Kredyt hipoteczny, a rozwód

Kredyt hipoteczny brany na dwie osoby wiąże je ze sobą na wiele lat. Według banku nawet jeżeli para, która wzięła wspólnie kredyt hipoteczny się rozwiedzie dalej są oni współkredytobiorcami co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nasuwa się pytanie, czy po rozwodzie można pozbyć się takiego zobowiązania? Jest wiele sposobów, które pozwalają na rozwiązanie w takiej sytuacji. Po rozwodzie, kiedy ma miejsce podział majątku, taka para dalej pozostaje współkredytobiorcami i w jednakowym stopniu są oni odpowiedzialni za spłatę zobowiązania jakie wspólnie zaciągnęli. Co ważne, nawet jeżeli sąd orzeknie, że mieszkanie na kredyt przypada w udziale jednej ze stron i to ona ma obowiązek spłacić kredyt, bank w dalszym ciągu może żądać, aby spłacała każda ze stron, jeżeli jedna przestaje spłacać. Umowa kredytowa jaka zostaje zawarta z bankiem i małżonkami dalej ich obowiązuje nawet, kiedy się rozwiodą. Jest cała masa przypadków, kiedy pary rezygnują z rozwodu tylko przez to, że łączy je kredyt hipoteczny. Kłopoty i formalności jakie trzeba wówczas załatwić są na tyle kosztowne, że boją się strat finansowych. Warto jednak czasami poświęcić parę złotych i rozwiązać taką sytuację, zamiast siedzieć w związku bez miłości tylko dla kredytu. Bycie ze sobą z obowiązków to najgorsze rozwiązanie jakie można obrać.

Zwolnienie z obowiązku współkredytobiorcę

W sytuacji, kiedy para uzgodni, że jedna ze stron otrzymuje mieszkanie i to ona będzie spłacała kredyt trzeba udać się z tym faktem do banku. Bank przeanalizuje zdolność kredytową jednej osoby i zdecyduje, czy jest ona w stanie sama ten kredyt spłacić. Może wówczas zwolnić drugą osobę ze spłacania długu. Zdolność kredytową jedna osoba może zwiększyć poprzez wnioskowanie o przejęcie zobowiązania z nowym współkredytobiorcą, albo złożyć wniosek o wydłużenie terminu spłaty kredytu. Taka sytuacja jest jednak rzadkością. Mało kiedy jedna osoba jest w stanie spłacić sama tak duży kredyt mieszkaniowy. Dobrym sposobem jest sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką. Wówczas mamy pieniądze, z których możemy spłacić kredyt. Jeżeli zostanie jakaś reszta wówczas dzielona jest ona pomiędzy współkredytobiorców. Taka sytuacja jednak wiąże się ze stratą mieszkania, ale można wówczas zacząć wszystko od nowa bez żadnych zobowiązań, które łączą byłe małżeństwo ze sobą.

Wynajęcie kredytowanego mieszkania

Rozwiedziona para ma jeszcze jedno rozwiązanie. Może wynająć kredytowane mieszkanie. Znajdą się pieniądze na spłatę kredytu, zaś oni dalej będą właścicielami nieruchomości. Jest to jednak dobre rozwiązanie dla par, które rozstały się w przyjaźni i kontaktowanie się ze sobą w sprawach wynajmu mieszkania nie będzie dla nich stanowiło problemu. Muszą co prawda wyprowadzić się z mieszkania chcąc je wynająć, ale spłacą kredyt i za kilka lat mogą sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi lub przekazać je swoim wspólnym dzieciom jeżeli takowe mieli.