wtorek, sierpień 22, 2017

Wady lokat bankowych

Co może wpłynąć na wybór konkretnej oferty lokaty bankowej? Na pewno na pierwszym miejscu jest wskazywany możliwy do uzyskania zysk. Oczywiście żaden bank w swojej ofercie nie ujawni wad swojego produktu. Przeglądając tylko oferty banków okazuje się, że wszystkie te produkty są idealne i przeznaczone dla każdego zainteresowanego. Tymczasem zachęcony reklamą klient zjawiając się w banku dowiaduje się, że oferta owszem jest korzystna, o ile najpierw wpłaci się wysoka sumę lub zdecyduje się na długi okres depozytu.

Należy pamiętać, że lokata to umowa banku z klientem, na mocy której klient deponuje swoje środki, aby uzyskać je z powrotem po umówionym czasie powiększone o należne odsetki. Oczywiście lokata jak każdy produkt ma swoje zalety i wady. Lokata na pewno jako produkt bankowy sprzyja oszczędzaniu. Wiadome jest, że lokata wiąże się z czasowym zamrożeniem pieniędzy bez możliwości korzystania z nich. Wcześniejsze zerwanie lokaty wiąże się zazwyczaj z utratą naliczonych odsetek. Jednakże wybór lokaty jest indywidualny i ułatwiony przez banki, które oferują nawet po kilkanaście takich produktów w swojej ofercie. Kolejnym minusem lokat jest ich stosunkowo mały zysk w porównaniu do innych inwestycji(jak np. obrót nieruchomościami czy złotem). Do wad lokat zalicza się tzw. „podatek Belki”, który obowiązuje w wysokości 19%. Należy także pamiętać, że ta forma oszczędzania nie jest idealna z uwagi na fakt, że wcześniejsze wybranie środków grozi utratą części odsetek za zerwanie lokaty przed czasem. Dodatkowo bardziej korzystne lokaty zazwyczaj są tworzone z myślą o nowych lub starych klientach. Z tych powodów ciężko jest znaleźć ofertę idealną dla przeciętnego klienta, o ile nie dysponuje sporą gotówką. Niektóre oferty lokat dopuszczają wkład własny na poziomie 500 złotych. Zdarzają się także oferty, gdzie brak jest wymogu zakładania nowego konta w danym banku.

Na pewno lokaty stanowią pewną opcję oszczędzania, chociaż obecnie istnieje taka możliwość jak nowoczesne konta oszczędnościowe, co nie daje jednak gwarancji stałego oprocentowania jak mato miejsce w przypadku lokat. W przypadku lokat największymi wadami w oczach klientów są potrzeba zamrożenia kapitału na czas trwania lokaty oraz stosunkowo niski zysk w porównaniu do innych form inwestowania. Dodatkowo nie da się zapomnieć o stosunkowo wysokim wkładzie własnym, co sprawia, że jest to forma oszczędzania nie dla każdego. W przypadku lokat najlepiej jest śledzić na bieżąco oferty banków tak, aby wybrać ofertę najlepiej dopasowaną. W końcu inwestycja w lokaty to niemożność posługiwania się tymi pieniędzmi przez dugi okres czasu. Niestety przedwczesne zerwanie lokaty pozbawi nas wszystkich zebranych odsetek. Jest to na pewno bezpieczna forma oszczędzania w porównaniu do innych. Niestety ma także swoje wady.