piątek, styczeń 12, 2018

Korzyści z kredytu studenckiego.

Mimo iż kredyt studencki jest bardzo korzystnym rozwiązaniem to wciąż korzysta z niego niewiele ponad 2% osób studiujących. Kredyt studencki ma mnóstwo zalet i jest niemalże darmowym źródłem finansowania podczas okresu studiów. Warto więc poznać jego zalety i starać się o kredyt studencki.

Dlaczego warto starać się o kredyt studencki?

Żaden kredyt dostępny na rynku nie jest tak korzystny jak właśnie kredyt studencki. Jego główną zaletą jest wyjątkowo niskie oprocentowanie, które obecnie wynosi 0,875% w skali roku. Jest to połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Nie znajdziemy drugiego kredytu tak nisko oprocentowanego. Kredyt jednak nie jest wypłacany w całości, ale rozłożony jest na raty wypłacane przez cały okres studiowania, przez 10 miesięcy roku akademickiego. Wysokość wypłacanej raty można zmieniać w zależności od potrzeb i tak może ona wynosić 400, 600, 800, albo 1000 złotych. Również spłata kredytu studenckiego jest na zasadach, które nie występują w żadnych innych kredytach. Student otrzymuje dwuletni okres karencji, co w praktyce oznacza, że rozpoczęcie spłaty kredytu następuje dopiero dwa lata po zakończeniu nauki. Przez ten dwuletni okres bank nie nalicza żadnych odsetek. Poza tym okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy niż okres jego pobierania.

Czy kredyt studencki jest bezpieczny?

Choć przez dwuletni okres karencji większość studentów wchodzi na rynek pracy i zaczyna zarabiać na tyle aby po tym czasie móc spłacać raty kredytu, to jednak różnie się w życiu zdarza. Bank bierze pod uwagę wszelkie wydarzenia losowe i kłopoty finansowe i nie windykuje bezwzględnie należnych pieniędzy. Kredytobiorca, który znajdzie się w trudnej sytuacji ma możliwość wystąpienia do banku z wnioskiem o zmniejszenie comiesięcznej raty. Może się także starać o zawieszenie spłaty na okres do 12 miesięcy lub też całkowite umorzenie kredytu.

Bank wynagradza również najlepszych studentów. Jeśli należy on do grupy 5% najlepszych studentów na uczelni i złoży do banku odpowiedni wniosek, to wówczas bank umorzy 20% zadłużenia. Warto więc dobrze się uczyć i czerpać z tego korzyści finansowe.

Gdzie się udać po kredyt studencki?

Nie wszystkie banki mają w swej ofercie kredyt studencki, ponieważ dla nich jest on mało opłacalny. Banki które mają ten produkt w swej ofercie to PKO BP, Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) lub SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Banki pobierają różne koszty związane z wnioskowaniem oraz obsługą kredytu studenckiego, warto więc sprawdzić który bank ma najbardziej korzystną ofertę.

Co należy zrobić?

Aby uzyskać kredyt studencki, po pierwsze należy złożyć wniosek w jednym z powyższych banków. Po drugie, należy dostarczyć do banku zaświadczenie o studiowaniu, które można uzyskać w dziekanacie uczelni. I po trzecie, konieczne jest udokumentowanie dochodu wszystkich członków rodziny czy też gospodarstwa domowego. Kiedy wniosek będzie już złożony należy czekać na kontakt pracownika banku, który udzieli dalszych informacji, zwłaszcza na temat ustalenia poręczenia kredytu. Banki mają różne wytyczne w tym temacie.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielami kredytu zazwyczaj zostają członkowie rodziny. Mogą to być rodzice, rodzeństwo, kuzynostwo, chociaż poręczycielem może być też osoba niespokrewniona z kredytobiorcą. W trudnej sytuacji, gdy uzyskanie poręczyciela nie jest możliwe można skorzystać z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.