wtorek, maj 8, 2018

Czym jest zdolność kredytowa?

Wartość współpracy pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą zależy w dużym stopniu od pozytywnej zdolności kredytowej. Krótko mówiąc zdolność kredytowa świadczy o tym, że możesz otrzymać zobowiązanie i spłacić je terminowo zgodnie z aktualnymi warunkami ekonomicznymi. Zdolność kredytowa to praktycznie wszystkie elementy funkcjonowania finansowego gospodarstwa domowego. W artykule podyskutujemy o znaczeniu i potencjale wzrostu zdolności kredytowej.

Dlaczego warto zadbać o budowanie pozytywnej zdolności kredytowej?
O zdolność kredytową warto się „martwić, nawet kiedy nie uczestniczysz w rynku kredytowym. Paradoksalnie pozytywna zdolność kredytowa posiada większe znaczenie od możliwości generowania oszczędności, szczególnie po wystąpieniu krytycznych sytuacji życiowych. Dlaczego tak się dzieje? Zdolność kredytowa zapewnia bowiem dostęp, bardzo szybki do kredytu gotówkowego, np. z poziomu rachunku osobistego. Doradca w banku komercyjnym nie musi bowiem analizować szczegółowo struktury wydatków i dochodów, ponieważ system oblicza automatycznie, czy konkretnego kredytobiorcę stać na spłatę określonych rat. Na zdolność kredytową składa się wiele czynników. Przede wszystkim dochód. Im większy, tym naturalnie lepszy, ale chodzi też o źródło dochodu. Umowa o pracę na czas nieokreślony, nawet przy średnich zarobkach jest bardzo wysoko punktowana. Umowa o dzieło i umowa zlecenie to już mniej promowane formy zatrudnienia wśród kredytobiorców, ale dalej umożliwiające zaciąganie zobowiązań. Przy kredytach gotówkowych pozytywna zdolność kredytowa jest niezwykle istotna, ponieważ po analizie otrzymujesz, np. dodatkowe pieniądze, bez potrzeby wnoszenia zabezpieczenia majątkowego. To automatycznie ogranicza koszty spłaty zobowiązania. Większości kredytów gotówkowych przy solidnej zdolności kredytowej nie trzeba ubezpieczać. Odchodzi zatem kolejny koszt, dość istotny w średniej, krótkiej perspektywie.

Historia spłaty dotychczasowych zobowiązań również bardzo punktuje
Jeżeli planujesz zaciągnięcie kredytu długoterminowego, chociażby hipotecznego w przyszłości dobrze popracować nad zdolnością kredytową, a także nad dotychczasową historią spłaty zobowiązań. Historia w bazie Biura Informacji Kredytowej, czy brak zaległości w BIK to również niezwykle ważne czynniki współpracy pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą. Nastawienie konsumpcyjne społeczeństwa jest bardzo duże. Od 2000 roku daje się zauważyć stały, intensywny wzrost rynku kredytowego. Przy zaciąganiu dowolnego zobowiązania rozpatruj też ewentualne narzędzia naprawcze, chociażby konsolidację kredytów gotówkowych, refinansowanie, podpisanie aneksu do umowę, w którym otrzymasz niższą ratę miesięczną. Ostatecznym rozwiązaniem problemów kredytowych jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale przy właściwej dbałości o zdolność kredytową na pewno nie znajdziesz się w tym negatywnym punkcie.

Rzetelność przedstawiania zdolności kredytowej obowiązkowa
Nigdy nie oszukuj instytucji finansowych w zakresie pozytywnej zdolności kredytowej, ponieważ takie wartościowanie kredytobiorców jest niezbędne, aby zabezpieczyć interesy dwóch stron współpracy. Bank doskonale wie, który kredytobiorca na pewno spłaci zadłużenie po spłacie. Czynniki losowe oczywiście wpisuje się do funkcjonowania rynku kredytowego, ale po to właśnie są narzędzia restrukturyzacyjne, o których często doradca informuje już na etapie podpisywania umowy. Praca nad zdolnością kredytową się opłaca, nawet w momencie, gdy nie bardzo myślisz nad podpisywaniem umów kredytowych. Lepiej zadbać o wysoki standard oceny kredytowej i zdobyć przewagę finansową w losowych sytuacjach.