Jak to jest z tą wcześniejszą spłatą?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele długich lat, które – czasami niezależnie od kredytobiorcy – mogą znacząco zmienić jego sytuację finansową. Gdy pieniędzy jest coraz mniej, a raty rosną, trudno mówić o wcześniejszej spłacie. Niemniej sytuacja może się też odwrócić. Wystarczy, że nasze przychody gwałtownie wzrosną i spłata kredytu stanie się możliwa już w przeciągu kilku miesięcy. Tylko… co wtedy z kosztami?

Jak to dawniej bywało?

Jeszcze kilka lat temu wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wiązała się – prawie na pewno – z doliczeniem dodatkowych prowizji. W związku z faktem, że ich wysokość była znaczna (i regulowana przez banki), wcześniejsza spłata kredytu w większości przypadków po prostu się nie opłacała. Dziś jest już nieco inaczej. Od 2017 roku obowiązuje nowelizacja w prawie bankowym, która znacznie ułatwia wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Różnica polega na tym, że banki nie mogą już wydłużać w nieskończoność okresu, w trakcie którego należy się prowizja za wcześniejszą spłatę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kredyt hipoteczny o oprocentowaniu zmiennym (a takich jest zdecydowana większość), może być objęty dodatkową i dość niską prowizją tylko przez pierwsze 36 miesięcy spłaty.

Co to oznacza w praktyce?

Ograniczenia narzucone bankom, znacznie poprawiły nastrój kredytobiorcom długoterminowym. Odtąd możliwe jest znacznie szybsze spłacenie kredytu, bez konieczności płacenia dodatkowych opłat. Co więcej – narzucone ograniczenia sprawiły, że bankom po prostu nie opłaca się pobierać z tego tytułu prowizji (co innego w przypadku kredytów z oprocentowaniem stałym). Tym samym, niektóre z nich całkowicie rezygnują z jej naliczenia. Dlatego przy podpisywaniu umowy o kredyt (nie tylko hipoteczny) zawsze warto zapytać w banku, czy istnieje możliwość szybszej spłaty kredytu. Warto się o to zapytać również wtedy, gdy nie mamy takich planów. Kto wie, czy za najbliższe kilka lub kilkanaście lat, nasza sytuacja finansowa nie poprawi się na tyle, by nie splacić w całości zobowiązania?

Kapitał jest lepszy!

Spłacając wcześniej kredyt hipoteczny, zawsze warto zwrócić uwagę, czy spłacamy kapitał, czy też odsetki. Ten pierwszy model jest znacznie bardziej opłacalny, gdyż umożliwia znaczące obniżenie podstawy obliczania odsetek. Oznacza to, że szybsza spłata kapitału, nie tylko skróci czas spłaty zobowiązania, ale też pozwoli na zoptymalizowanie jego odsetek i – w konsekwencji – doprowadzi do znacznych oszczędności w naszym domowym budżecie. Dlatego raty kredytu hipotecznego warto nadpłacać regularnie, uwzględniając przy tym stan naszych domowych finansów. Pamiętajmy, że zwrócone szybciej środki nie podlegają zwrotowi!

Kilka słów podsumowania

Reasumując, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest możliwa i – co ważne – nie generuje już tak wysokich kosztów jak kiedyś. Chcąc szybciej spłacić swoje zobowiązanie hipoteczne, warto zwrócić uwagę na warunki tej spłaty. Być może warto poczekać te 36 miesięcy, by potem – uzbierawszy kapitał – móc spłacić resztę środków w całości?

Cechy kredytu gotówkowego

Każdy kredyt gotówkowy bez względu na rodzaj posada kilka stałych cech. Przede wszystkim kredyty są pieniężne. Biorąc kredyt otrzymujemy pieniądze w formie gotówki, przelewu bądź czeku. Inną istotną cechą jest zwrotność, czyli obowiązek zwrotu kredytu w określonym terminie. Następna cecha kredytu to celowość, oznacza że kredyt jest bardzo często udzielany na określany cel.

Cech kredytu jest także odpłatność i zabezpieczenie. Odpłatność oznacza, że bank pobiera opłaty od kredytu przyznanego i należy spłacać odsetki od kredytu wykorzystanego. Natomiast zabezpieczenie polega na ochronie kredytu w chwili kiedy pojawi się problem z jego spłatą. Te cechy są wspólne dla wszystkich rodzajów kredytu.

Zgodnie z przepisami umowę kredytu poznajemy po tym, że powinna być sporządzona na piśmie oraz powinna wskazywać określony cel, na jaki zostanie przeznaczony.

Umowa kredytowa którą podpisujemy dokładnie określa warunki kredytu, czyli wskazuje dokładny terminu spłaty, dokładną wysokość prowizji oraz związanych z kredytem odsetek. Z kolei umowa pożyczki może być zawarta nawet w formie ustnej, w sytuacji kiedy chodzi o pożyczkę do 500 złotych. Musimy pamiętać również o tym, że w przypadku kredytu, który zostanie wykorzystany niezgodnie z celem wskazanym w umowie bank dokonując wcześniej kontroli może wypowiedzieć nam umowę kredytu.

Umowa kredytowa posiada również kilka podstawowych elementów wymieniane są strony umowy, kwota i waluta umowy, a także cel kredytu, zasady i termin spłaty zaciągniętego kredytu, oraz wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą, wysokość prowizji oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Te wszystkie elementy znajdują się w umowie jaką podpisujemy z bankiem.

Podstawą udzielenia nam kredytu jest oczywiście wniosek składany przez klienta w wybranym przez niego banku. Taki wniosek powinien zawierać następujące elementy: charakterystykę wnioskodawcy, kwotę i walutę wnioskowanego kredytu, przeznaczenie kredytu, a także okres kredytowania, okres karencji i terminy spłaty, proponowane zabezpieczenie kredytu.

Kredyt gotówkowy bardzo często jest mylony z pożyczką, jednakże umowy te można bardzo łatwo rozróżnić tylko po punktach zawartej umowy. Kredyt jest bardzo reklamowaną formą zdobycia gotówki, która jest oferowana przez banki oraz tzw. „parabanki”. Warunki spłaty kredytu w tych instytucjach finansowych są różne. Dlatego też warto dokładnie zapoznawać się z przepisami zawieranej umowy.

Czym charakteryzuje się dobry kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy interesuje i jest to jak najbardziej naturalne, ponieważ trudno jest przejść obok kuszących propozycji, tym bardziej gdy są one związane z finansami. Jest określona umowa, kiedy klient się z nią zapoznać może przedstawić swoje oczekiwania lub też się zgodzić i podpisać warunki. Po uzyskaniu ustalonej gotówki osoba ta staje się kredytobiorcą, czyli ma zobowiązania wobec banku, a mianowicie wyregulowanie zadłużenia w ustalonym czasie. Na pewno nie ma, co podejmować gwałtownych kroków, z tego względu, że można na własne życzenie narobić sobie problemów. Z dystansem zaleca się podejść do kredytu gotówkowego, ponieważ w ten sposób zapewniona jest bezpieczna inwestycja. Świadomość jest istotna, źródła informacji są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki, warto jest więc z tych możliwości korzystać.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel rzeczywiście jest ciekawą ofertą finansową, tym bardziej że praktycznie każdy może z tego rozwiązania skorzystać. Rzecz jasna nie dostaje się pieniędzy na przysłowiowe ładne oczy. Najpierw trzeba zaprezentować swoją wiarygodność, w tym przypadku wymagany jest weksel in blanco, poręczenie osób trzecich jak również zaświadczenie o ubezpieczeniu, którym może pochwalić się sporo klientów. Seniorzy również są za kredytem gotówkowym na dowolny cel tylko tutaj należy dostarczyć takie dokumenty jak ostatni wycinek emerytury i zaświadczenie z ZUS. Przeznaczenie pieniędzy zależy od osoby zainteresowanej, kredyt gotówkowy na dowolny cel to oferta, która jest swobodna, nie ma żadnych ukrytych kierunków, listy której trzeba przestrzegać. Ostateczna decyzja do zagospodarowania finansów zależna jest od kredytobiorcy. Kolejną opcją finansową jest kredyt na rachunek bieżący, który cechuje się komfortowymi warunkami. Każdy może z niego skorzystać, kto preferuje sobie szybką realizację. Zagwarantowana jest ogromna oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba otwierać nowego rachunku, lecz wykorzystuje się już istniejące. Podane konto jest starannie sprawdzane przez bank. Kiedy to nie ma żadnych przeciwwskazań, ani wątpliwości bank podejmuje ostateczną decyzję, która zazwyczaj jest pozytywna. Karta kredytowa też jest na półce rozwiązań gotówkowych, choć tak naprawdę mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Powodem są diametralne różnice w ofercie, przede wszystkim to, że kapitał nie jest dostarczony do ręki klienta lecz zamrożony na koncie. Ten oczywiście ma do niego dostęp lecz w określonej kwocie, jest to tak zwany limit dziennych wypłat. Ta granica jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie zawsze rozsądnie potrafią poprowadzić pieniądz i niestety nie ma określonego pola którym maja się kierować. Karta kredytowa jest ochronna, ponieważ jednego dnia nie można wydać zbyt dużej sumy. Utrzymanie Katy kredytowej nie jest obciążające, wystarczy parę groszy rocznie, a więc praktycznie każdy może zdecydować się na to rozwiązanie finansowe.

Kredyt gotówkowy cieszy się zainteresowanie, ponieważ rzeczywiście jest to ciekawa opcja finansowa. Dawniej z takich rozwiązań nie można było korzystać, ponieważ środowisko pieniądza niestety prosperowało na niskim poziomie. Wiele w tej kwestii się zmieniło i warto jest z tego brać to, co najlepsze. Kredyt gotówkowy każdy jest inny, zatem nie ulega wątpliwości, że niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do tematu, a więc kluczowa w tym przypadku jest solidna wiedza. Z tym akurat nie powinno być żadnego problemu, ponieważ źródeł wiadomości jest naprawdę pod dostatkiem. Komunikacja jest prosta, wystarczy tylko szczere zaangażowanie, wtedy jest naprawdę spora szansa na ciekawą inwestycję.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.