Cechy kredytu gotówkowego

Każdy kredyt gotówkowy bez względu na rodzaj posada kilka stałych cech. Przede wszystkim kredyty są pieniężne. Biorąc kredyt otrzymujemy pieniądze w formie gotówki, przelewu bądź czeku. Inną istotną cechą jest zwrotność, czyli obowiązek zwrotu kredytu w określonym terminie. Następna cecha kredytu to celowość, oznacza że kredyt jest bardzo często udzielany na określany cel.

Cech kredytu jest także odpłatność i zabezpieczenie. Odpłatność oznacza, że bank pobiera opłaty od kredytu przyznanego i należy spłacać odsetki od kredytu wykorzystanego. Natomiast zabezpieczenie polega na ochronie kredytu w chwili kiedy pojawi się problem z jego spłatą. Te cechy są wspólne dla wszystkich rodzajów kredytu.

Zgodnie z przepisami umowę kredytu poznajemy po tym, że powinna być sporządzona na piśmie oraz powinna wskazywać określony cel, na jaki zostanie przeznaczony.

Umowa kredytowa którą podpisujemy dokładnie określa warunki kredytu, czyli wskazuje dokładny terminu spłaty, dokładną wysokość prowizji oraz związanych z kredytem odsetek. Z kolei umowa pożyczki może być zawarta nawet w formie ustnej, w sytuacji kiedy chodzi o pożyczkę do 500 złotych. Musimy pamiętać również o tym, że w przypadku kredytu, który zostanie wykorzystany niezgodnie z celem wskazanym w umowie bank dokonując wcześniej kontroli może wypowiedzieć nam umowę kredytu.

Umowa kredytowa posiada również kilka podstawowych elementów wymieniane są strony umowy, kwota i waluta umowy, a także cel kredytu, zasady i termin spłaty zaciągniętego kredytu, oraz wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą, wysokość prowizji oraz warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Te wszystkie elementy znajdują się w umowie jaką podpisujemy z bankiem.

Podstawą udzielenia nam kredytu jest oczywiście wniosek składany przez klienta w wybranym przez niego banku. Taki wniosek powinien zawierać następujące elementy: charakterystykę wnioskodawcy, kwotę i walutę wnioskowanego kredytu, przeznaczenie kredytu, a także okres kredytowania, okres karencji i terminy spłaty, proponowane zabezpieczenie kredytu.

Kredyt gotówkowy bardzo często jest mylony z pożyczką, jednakże umowy te można bardzo łatwo rozróżnić tylko po punktach zawartej umowy. Kredyt jest bardzo reklamowaną formą zdobycia gotówki, która jest oferowana przez banki oraz tzw. „parabanki”. Warunki spłaty kredytu w tych instytucjach finansowych są różne. Dlatego też warto dokładnie zapoznawać się z przepisami zawieranej umowy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.